BLOG

SAFRA YOLLARI ULTRASONU

Safra yolları karaciğer içerisinde ince kanallar şeklinde başlar. Daha sonra bu kanallar birleşerek karaciğerin sağ ve sol lobunda iki ana kanal halinde gelir.

EKLEM ULTRASONU

Pediatrik kalça ultrasonu kalçanın gelişimsel eksikliklerini değerlendirmek amacıyla genellikle 1-3 aylık bebeklere belli pozisyonlarda yapılan incelemedir.

PEDİATRİK BEYİN ULTRASONU

Transfontanel ultrason yeni doğan bebeklerde sıklıkla kullanılmakla birlikte bebeklerin kafa kemikleri kapanana kadar (yaklaşık 6-9 ay) yapılabilir.

TİROİD ULTRASONU

Tiroid ultrasonu tiroid bezi için yapılan yüzeysel ultrason incelemesidir. Tiroid bezi boynumuzun orta-alt kesiminde yerleşimli, sağda ve solda iki lob ve ortada bu iki lobu birleştiren isthmus adı verilen parçaları olan organımızdır.

PEDİATRİK KALÇA ULTRASONU

Pediatrik kalça gelişimi anne karnındaki bebekte büyük oranda tamamlanmış olmakla birlikte doğum sonrasında da devam eden bir süreçtir. Genellikle doğumdan sonraki 2. ayda bu süreç tamamlanır.

BOYUN ULTRASONU

Boyun ultrasonu boynumuzda elimize gelen bir kitle, ağrı, kızarıklık gibi durumlarda ya da bazı hastalıkların takibinde kullanılan yüzeysel ultrasonu bir tetkiktir. Boynumuzda tiroid bezi, tükrük bezleri, ana damarlar, lenf bezleri, yemek ve soluk borusu gibi bazıları hayati öneme sahip organlar bulunmaktadır.