AKUT APANDİSİT

AKUT APANDİSİT

Appendiks kalın bağırsağımızın başlangıç yerinden köken alan kör bir bağırsak parçasıdır. Bir ucu kalın bağırsağa açılırken diğer ucu kapalıdır. Appendiks karnımızın sağ alt kesiminde yerleşimlidir. Yaklaşık 8-10 cm uzunluğunda ve ince kalibrasyonda solucana benzer bir yapıdır.

Appendiks kalın bağırsağımızın başlangıç yerinden köken alan kör bir bağırsak parçasıdır. Bir ucu kalın bağırsağa açılırken diğer ucu kapalıdır. Appendiks karnımızın sağ alt kesiminde yerleşimlidir. Yaklaşık 8-10 cm uzunluğunda ve ince kalibrasyonda solucana benzer bir yapıdır.
Appendiksin iltihabına akut apandisit adını veririz.Bu durum genelde apandiks içerisine giren sertleşmiş bağırsak içeriğinin burayı tıkaması sebebiyle oluşur. Tıkanıklık nedeniyle apandiks duvarı ödemli hale gelir ve çapı belirgin şekilde artar. Akut apandisit geliştikten sonra iltihaplı bu alan çevresinde enfeksiyona bağlı büyümüş lenf nodları ve karın zarları içerisinde sıvı artışı oluır. Eğer akut apandisit oluşursa ve tedavi edilmezse gittikçe çapı artar ve rüptüre olur (patlar). Bu durumda bağırsak içeriği karın zarları içerisinde yayılır. Bu durum peritonit dediğimiz karın zarı iltihaplarına yol açar. Bu durum ağır bir tablo olup hastanın yatarak tedavi edilmesi gerekir.
Akut apadisit genellikle çocukluk çağlarında görülen bir hastalık olmakla birlikte erişkinlerde de daha az oranda da olsa görülebilmektedir. Akut apandisit olan hastada önce göbek çevresinde başlayan bir ağrı oluşur. Saatler içerisinde bu ağrı karın sağ alt kesimine doğru yayılır. Eşlik eden mide bulantısı ve kusma olabilir. Tablo ilerlerse ve daha önce bahsettiğimiz gibi apandiks patlarsa karın zarına yayılan bağırsak içeriği nedeniyle oluşan peritonite bağlı olarak sağda başlayan karın ağrısı tüm karın bölgesine yayılır. Bu tablodaki hastada klinik muayenede tipik muayene bulguları ve kan sayımında akut apandisiti ddestekler değişikliklere sıklıkla rasttlanır.
Akut apanddisit tanısında klinik muayene, ultrason incelemesi ve kan testleri mutlaka gereklidir. Akut apandisit tanısı konulan hastada acil cerrahi yapılır ve iltihaplı apandiks cerrahi olarak çıkarılır. Hasta bu operasyondan sonra genelde bir gece hastanede kalır.