SKROTAL TESTİS ULTRASONU

SKROTAL TESTİS ULTRASONU

Testis ultrasonu çocuk ve erişkin erkek hastalarda sık olarak yapılan bir tetkiktir. Çocuklarda testislerin kese içerisinde olup olmadıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Testisler eğer kese içerinde değilse (inmemiş testis) testislerin nerede yerleşimli oldukları ve boyutları görüntülenmelidir.

Buna göre takip ve cerrahi planlanmaktadır. Yine çocuk hastalarda kese içerinde sıvı artışı (hidrosel) ya da spermatik kord kisti denilen kasık bölgesi yerleşimli kistik kitlelerin tanısı da bu yöntemle konulur.

Erişkin erkeklerde testis kist ve kitlelerini, kese içerisindeki sıvı miktarını, damarsal genişlemeleri (varikosel), kese içerisinde testislerin komşuluğunda yerleşimli epididim enfeksiyonlarını değerlendirmede bu yöntem ilk tercihtir.

Varikosel için renkli doppler ultrasonu incelemesi de gerekecektir.

SKROTAL TESTİS ULTRASONU

Şekilde inememiş testisin oransal olarak hangi anatomik bölgelerde yerleşmiş olabileceğini gösteren grafik görülüyor.

SKROTAL TESTİS ULTRASONU 2

Şekilde testis komşuluğundaki yuvarlak siyah görünümde genişlemiş toplar damarlar ( varikosel) görülmektedir.