ULTRASON

Ultrason

Ultrason Ne Demektir Ve Nasıl Çalışır?

Ultrason ingilizce ultra sound kelimelerinden türetilmiştir. Ultra ses insan kulağının duyabileceği ses frekansından daha yüksek frekanstaki ses demektir. Bu yüksek frekanstaki ses genellikle 2-10 MHz arasındadır.

Ultrason cihazına kablolar ile bağlanan prob adı verilen parçaları vardır. Basitçe anlatmak gerekirse problar içindeki kristal mekanizmaları ile titreşerek yüksek frekansta ses oluştururlar. Oluşan bu ses bir demet halinde incelenecek dokuya gönderilir.

Ses demeti gönderildiği dokuya gelince bir takım değişiklikler olur. Bunlar sesin soğurulması, saçılması ve yansıması gibi süreçlerdir.

Yansıyan ses dalgaları ses kaynağımıza yani proba geri döndüğünde alıcı sensörler aracılığı ile kaydedilip elektrik sinyallerine dönüştürülürler. Daha sonra bu elektrik sinyalleri ultrason cihazımız tarafından anında görüntüye çevirilip monitöre yansıtılır. Bu süreç gelişen teknoloji ile birlikte o kadar hızlanmıştır ki; baktığımız doku ya da organın görüntülerini aynı zamanlı görebilmekteyiz.