TİROİD ULTRASONU

Tiroid-UltrasonuTiroid ultrasonu tiroid bezi için yapılan yüzeysel ultrason incelemesidir. Tiroid bezi boynumuzun orta-alt kesiminde yerleşimli, sağda ve solda iki lob ve ortada bu iki lobu birleştiren isthmus adı verilen parçaları olan organımızdır. Bu organdan salgılanan tiroid hormonları vücudumuzdaki bütün önemli sistemler (kalp,damarlar,mide ve barsaklar, göz, cilt vb.) üzerinde etkilidir. Tiroid hormonlarının salgılanması bazı tiroid hastalıklarında artar ya da azalır. Bu hastalıklardan belli başlıları nodüler tiroid (guatr hastalığı), tiroidit (akut ya da kronik) ve tiroidin malign (kötü huylu) kitleleridir.

Tiroid nodulleri tiroid bezi içerisindeki yuvarlak şekilli kitlelerdir. Tek ya da çok sayıda olabilirler. Bu noduller aşırı hormon salgılayarak hipertroidiye ya da hormon salınımını azaltarak hipotroidiye yol açabilirler. Her iki durumda da medikal tedavi gerekir. Nodullerin ultrasonogrfai incelemesindeki radyolojik özelliklerine göre, takip aralığı ya da biyopsi yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Takip ultrasonlarda daha önce tarif edilen nodullerde yapısal bir takım değişiklikler olması, boyutlarında anlamlı büyüme olması durumunda da biyopsi yapılması gerekir. Ultrason ile noduller dışında tiroid bezi büyüklüğü de ölçülür ve takip edilir. Büyüme olması durumunda çevre dokular ile ilşikisi, göğüs kafesi içerisine uzanıp uzanmamsı değerlendirilerek olası cerrahi için cerraha yol gösterici bilgiler verilir.

Kronik tiroidit bezin mikrobik olmayan, genellikle bağışıklık sistemi kaynaklı (Otoimmun) bir enfeksiyondur. Bu tipte tiroiditler kronik süreç sergilerler. Genellikle genç yaşlarda ultrason ve laboratuar testleri ile tanı konulur. Hastanın hayatı boyunca takipte olması gereken, tioid hormonları artınca azaltmaya, tiroid hormonları azalınca arttırmaya yönelik medikal tedavi gereken bir süreçtir. Akut tiroidit ise ani başlangıçlı, ağrılı ve genellikle mikrobik ( bakteriyel) kökenli bir enfeksiyondur. Hızlı ilerleyen bir durum olup bir an önce antibiyotik-steroid ile tedavisi yapılmalıdır. Akut tiroiditin tanısında ultrason en önemli tetkiktir.

Tiroid kanserleri tiroid hastalıklarının azımsanamayacak bir kesimini oluşturur. Tiroid kitlesi direk kanser dokusu şeklinde başlayabileceği gibi var olan nodullerden de gelişebilir. Bu nedenle tiroid nodulu olan hastaların mutlaka takibi, şüpheli bulgular olması ya da gelişmesi durumunda biyopsi ile değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca nodullerin takibinde ultrason şüpheli bulgu olmasa da belli aralıklarda ( 1 yıl aralıkla) biyopsi ile değerlendirilmesi önerilmektedir.