HEPATOBİLİER (SAFRA) ULTRASONU

Hepatobilier UltrasonuSafra yolları karaciğer içerisinde ince kanallar şeklinde başlar. Daha sonra bu kanallar birleşerek karaciğerin sağ ve sol lobunda iki ana kanal halinde gelir. Bu iki kanal karaciğer çıkışında birleşir. Daha sonra bu kanala safra kesesi kanalı da eklenerek koledok kanalı oluşur ve on iki parmak bağırsağına açılır. Bu kanal sistemi içerisinden gelişen her hangi bir kitle, kanallarda genişlemeler yada kistler ultrason inceleme ile saptanabilir. Safra kesesi hastalıkları günümüzde sık görülmektedir. Bu hastalıklardan en sık olanları safra kesesi taşları ve safra kesesi iltihabıdır. Her iki durumda ultrasonda kolaylıkla görülüp bir an önce tedaviye başlanabilir.