YÜZEYSEL ULTRASON

Yüzeysel UltrasonografiYüzeysel ultrason incelemesi vücudumuzun herhangi bir bölümünde, cilt, cilt altı doku, batında yüzeye yakın kesimlere ve yüzeye yakın kas gruplarına yönelik yapılan bir incelemedir.

Bu inceleme ile cilt ve cilt altı dokudaki yağ bezeleri, yağ kistleri, yağ ve kıl kökü enfeksiyonları, yüzeyel yerleşimli varisler, varisler içerisinde olaşabilecek tıkanıklıklar, abseler, kas yapılar içerisindeki kitleler, kas yırtıkları ve kas içerisindeki kanamalar saptanabilir. Vücudumuzdaki bütün kas tendonu yapılarını bu yöntemle değerlendirebiliriz. Tendon hasarları, tendon kapsülünde sıvı artışı, ganglion kisti gibi sıklıkla görebildiğimiz tendon komşuluklarındaki kistler ve tendon kılıfından köken alan tümörler saptanabilir.

Batın içerisinde özellikle apandisit ve fıtık açısından usltranson değerlendirmesinde de yüzeysel ultrason kullanılır. Apendiks ve çevresindeki enfeksiyon bulguları bu yöntem ile daha net görüntülenebilir. Ayrıca fıtık adını verdiğimiz karın duvarındaki yırtıklar ve kasık (inguinal) kanalı içerisine uzanan fıtık bulguları da bu yöntemle değerlendirilir.

Yüzeysel incelemenin kullanıldığı diğer bir incelemede toraks (göğüs) için yapılır. Özellikle akciğer zarındaki sıvı artışının ve miktarının değerlendirilmesinde kullanılır. Göğüs ön duvarında ise kaburga kırıkları, kaburga ve kemiklerden kaynaklanan enfeksiyonlar bu yöntemle görüntülenebilir.