BATIN ULTRASONU

Batın-Ultrasonu-1Batın ultrasonogafisi ile karaciğer, böbrekler, böbrek üstü bezleri, pankreas, safra kesesi, mesane, rahim, yumurtalıklar, prostat gibi belli başlı organlar değerlendirilir. Ayrıca bu organlar dışında batın içerisindeki sindirim sistemi organlarının ( mide, on iki parmak barsağı, ince ve kalın barsaklar) özellikle duvar yapıları ve önemli damarsal yapılar da değerlendirilir.

Batın ultrasonu ile karaciğer içerisindeki bir kist ya da kitlenin, karaciğerin yaygın hastalıklarının (hepatit, siroz vb.), karaciğer içerisindeki damar ya da safra yollarının hastalıklarının tanısı konulabilir. Safra kesesi taşları, safra çamuru, safra kesesi polipleri, safra yolları taşları ve safra kesesi duvarı kökenli kitleler ultrason incelemesinde görüntülenebilir.

Böbreklerin kist ya da kitleleri, böbrek taşları, böbrek kanallarında genişleme ve tıkanıklık, ciddi böbrek enfeksiyonları (pyelonefrit), böbrek üstü bezlerinin kitleleri ya da kalınlaşmaları, pankreasın enfeksiyonları, kist ya da kitleleri, pankreas kanalı tıkanıklıkları, mesane duvarı kitleleri, divertikülleri, mesane duvar enfeksiyonları(sistit), mesane taşları, rahim duvarından köken alan myomlar, rahimin içerisinden kaynaklanan kitleler, rahim kanalı hastalıkları, yumurtalıkların kist ya da kitleleri, içerisindeki follikül sayıları, endometrioma gibi kanamalı kitleler, prostat büyümesi, kitleleri gibi birçok hastalık batın ultrasonu ile değerlendirilir.

Batın Ultrasonu 2Batın içerisindeki mide ve barsakların duvar yapılarından kaynaklanan kitleler, barsak tıkanıklıkları, çocuklarda invajinasyon adı verilen barsakların iç içe geçmesi, apandisit, divertikülit, crohn gibi hastalıklar, batın içerisindeki ana damarların tıkanıklıkları ya da genişlemeleri, batın içerisindeki sıvı artışı ve kanama da bu yöntemle değerlendirilir.

Batın duvarını oluşturan kas tabakasındaki patolojiler ( göbek fıtıtğı, kasık fıtığı, kitleler, abseler vb.) batın ultrasonu ile değerlendirilir.

Ayrıca travma hastalarında, ana organlardaki yaralanmalar, batın içi kanama yada mide barsak sistemi yaralanmalarına bağlı batın içi havanın değerlendirilmesinde batın ultrasonu ilk tercihtir.