BİONTECH AŞISI SONRASI KOLTUK ALTINDA ŞİŞLİK VE AĞRI

BİONTECH AŞISI SONRASI KOLTUK ALTINDA ŞİŞLİK VE AĞRI

Pandeminin hızlı bir şekilde devam ettiği ve Sars Cov2 virüsünün mutasyon geçirerek daha ağır enfeksiyonlara yol açtığı bu günlerde buna paralel olarak aşılama hızları da artmıştır. Halen daha aşılma düzeyleri istenilen düzeylerde olmasa da son birkaç aylık periyotta ciddi düzeyde aşılama yapılmıştır. Yılın başında ülkemizde sadece Sinovac ile aşılama yapılırken yaz aylarının başladığı zamandan itibaren Biontech ile de aşılama yapılmaya başlanmıştır. Eylül 2021 itibari ile ülkemizdeki aşılamanın ağırlıklı olarak Biontech aşısı ile yapıldığını görüyoruz.

Pandeminin hızlı bir şekilde devam ettiği ve Sars Cov2 virüsünün mutasyon geçirerek daha ağır enfeksiyonlara yol açtığı bu günlerde buna paralel olarak aşılama hızları da artmıştır. Halen daha aşılma düzeyleri istenilen düzeylerde olmasa da son birkaç aylık periyotta ciddi düzeyde aşılama yapılmıştır. Yılın başında ülkemizde sadece Sinovac ile aşılama yapılırken yaz aylarının başladığı zamandan itibaren Biontech ile de aşılama yapılmaya başlanmıştır. Eylül 2021 itibari ile ülkemizdeki aşılamanın ağırlıklı olarak Biontech aşısı ile yapıldığını görüyoruz.
Bu aşılama sonrasında aşı yapılan bölgede ağrı, birkaç gün içerisinde koltuk altında şişlik, genel vücut ağrıları ve halsizlik gibi şikayetlerin olabildiğini görmeye başladık. Son dönemlerde aşı sonrasında aynı tarafta koltuk altında şişlik ve ağrı ile başvuran kadın hastalarımızın sayısında artış oldu. Bu hastalarımıza yaptığımız ultrason incelemelerde ; memede patolojik bulguya rastlamazken axillada (koltuk altında) büyümüş, yapısı değişmiş, daha yuvarlak hale gelmiş, renkli doppler incelemede yoğun-karmaşık kanlanması izlenen lenf bezleri görmeye başladık.
Biontech aşısı sonrasındaki olası komplikasyolar vehasta şikayetleri açısından dünyanın diğer ülkeleri ile birlikte bizimde tecrübelerimiz yeni yeni oluşmaktadır. O nedenle ilk dönemlerde bu tarif ettiğimiz koltuk altı büyümüş lenf bezlerinin meme kanserleri ile birlikte gördüğümüz lenf bezlerine radyolojik olarak çok benzemesi nedeniyle ultrason sonrasında Meme MR ile değerlendirdiğimiz hastalarımız oldu. Bu hastalrımızda meme MR incelemelerde meme içerisinde ultrasonda saptanamayacak herhangi bir patolojik bulguya rastlamadık. Bu hastalarımızın takibinde 7-10 gün içerisinde ilk dönemlerde büyüen bu lenf bezlerinin küçüldüğünü gördük. Bu nedenle Biontech aşılamasına bağlı olduğunu düşündük.
Sonuç olarak Covid aşılamasında kullanılan Biontech aşısı sonrasında aşı yapılan tarafta koltuk altında ultrason inceleme radyolojik açıdan kansere bağlı gelişmiş lenf bezlerine çok benzeyen büyümüş lenf bezleri oluşabileceğini gördük. Bu lenf bezlerinin takipte küçüldüğünü ark ettik. Bu nedenle memede eşlik eden tümöral bir kitlesi olmayan hastalarımızda, kansere bağlı gelişen lenf bezelerine benzeyen bu lenf bezelerine yönelik biyopsi işlemi yapmadan önce bir süre takip etmeyi ve lenf bezlerinin küçülüp küçülmediğini görmeyi uygun buluyoruz. Eğer küçülme izleniyorsa biyopsi işlemi yapmıyoruz.