DÖRTLÜ TARAMA TESTİ

DÖRTLÜ TARAMA TESTİDörtlü tarama testi hemileliğin genellikle 16-20. haftalarında yapılan ve kan değerlerini baz alan bir tarama testidir. Biz kliniğimizde bu test ile birlikte bebeğin ultrason değerlendirmesini de yapmayı tercih ediyoruz.

Dörtlü tarama testi üçlü tarama testine oranla daha hassas bir test olup doğruluk oranı yine üçlü tarama testine oranla daha fazladır. Bu testte kanda 4 ayrı parametreye bakılarak Trizomi 13,18 ve 21 hastalığı ve nöral tüp defekti (Omurgada açıklık) riski hesaplanmaya çalışılır. Kanda bakılan bu 4 parametre AFP, HCG, Estriol ve İnhibin A hormonlarıdır.

Tarama testleri olası riskleri hesaplamamız ve gerekli ileri incelemeleri yapabilmemiz açısından yol göstericidir. Ayrıca ikili, üçlü ve dörtlü tarama testlerinin anne ya da bebek açısından bir risk oluşturmayacağını da ifade etmeliyiz.