FETAL DNA TESTİ (NIPT- Non İnvaziv Prenatal Test)

FETAL DNA TESTİNon invaziv prenatal testler günümüzde sık kullanılmaya başlanan ve gittikçe de kullanımın artacağı düşünülen bir testtir. Bu test anne kanından bakıldığı için herhangi bir risk oluşturmaz. Testin amacı bebekte kromozomal hastalıkların olup olmadığını göstermektir. Anne kanında bebeğe ait hücre dışı yani serbest DNA’yı bulmaya ve kromozomal analizini yapmaya dayalı bu testin başarı oranları %99’u bulmaktadır. Bu test ile başta Trizomi 21 (Down sendromu), Trizomi 18 (Edwards sendromu) ve Trizomi 13 (Patau sendorumu) olmak üzere birçok kromozomal hastalığın olup olmadığı büyük oranda saptanabilir.

NIPT testleri anne kanından bakıldığı için Amniosentez ve Korion villus örneklemesi (CVS) gibi direk gebelik kesesi içerisine girilerek yapılan testler gibi risk oluşturmaz. Amniosentez ve CVS testleri tarama değil tanı testleridir. Tanısal doğrulukları %100 civarındadır. Ancak bu işlemlere bağlı olarak az bir ihtimal de olsa düşük riski artar.

NIPT testleri henüz daha maliyet nedeniyle rutin tarama testi haline gelmemiş olmakla birlikte gün geçtikçe uygulama sayısının artacağını ve maliyetlerin düşeceğinin tahmin etmekteyiz.