MANYETİK REZONANS

Manyetik RezonansManyetik Rezonans (MR) cihazları iyonizan radyasyon oluşturmazlar. Oluşturdukları manyetik alan sayesinde görüntü oluşturan bu cihazlar yüksek rezolusyonda anatomik detay verirler. MR cihazında hastanın içine yattığı tünel olan ve magnet adını verdiğimiz büyük bir parça vardır. Bu tünel içerisine yatan hastanın incelenecek bölgesine coil adını verdiğimiz alıcılar bağlanır ve incelemeye bundan sonra başlanır. MR cihazı ile bütün insan vücudu görüntülenebilir. Özellikle beyin ve omurilik hastalıklarında, ortopedik hastalarda özellikle eklem değerlendirmesi için sıklıkla kullanılır. MR görüntüleme teknolojisi de yıllar içinde inanılmaz bir ilerleme göstermiştir.

Difüzyon MR, MR spektroskopi, Perfüzyon MR, MR traktografi gibi ileri düzey MR incelemeleri yapılmaya başlanmıştır. Diffüzyon ve perfüzyon MR ile beyin enfarkt ve kanamalarının erken tanısı, spekroskopi ile kitlelerin ayırıcı tanısı, MR traktografi ile de beyin cerrahisi geçirecek hastaların operasyon sonrasında nasıl etkileneceği önceden saptanabilmektedir. Ayrıca fonksiyonel MR incelemeleri de bir hayli gelişmiş olup; eklemlerin hareketli görüntüleri alınabilir ya da beyin kitlesi olan hastalarda yapılacak operasyonun motor kortekse hasar vermemesine dikkat etmek için kullanılabilir. Mamografi incelemesi yapılamayacak hastalarda ( büyük meme kistleri, meme protezi olan hastalarda) ya da meme kanseri cerrahisi geçirmiş hastaların takibinde Meme MR kullanılır. Gebe hastalarda gerekli durumlarda MR görüntüleme yapılabilir. Ancak ilk trimesterde yani gebeliğin ilk 3 ayında MR görüntülemenin güvenilirliği henüz kanıtlanmış olmayıp bu dönemlerde acil gereklilik olması koşuluyla ancak bu inceleme yapılabilir.

Manyetik Rezonans 1Manyetik Rezonans 2