BÖBREK KİST TEDAVİSİ

Böbrek Kistlerinin Girişimsel Radyolojik Tedavisi 2Böbrek kistleri 40’lı yaşlardan sonra sıklıkla görülebilir. Böbreğin işlev yapan kesiminden (korteks) ya da idrarın süzüldüğü iç kesiminden (medulla) köken alan içi sıvı dolu keseciklerdir. Uluslararası böbrek kist evrelemesi için kullandığımız Bosniak sınıflandırması ile kistlerin evrelemesini yaparız.

Kist evresi ileri düzeyde ise kanser gelişim olasılığı açısından sıkı takip ya da biyopsi yapılması gerekebilir. Erken evre kistlerde ise ultrason eşliğinde kist boşaltılabilir ve kist içerisine sklerozan madde verilerek kist duvarlarının birbirine yapışması sağlanır. Bu işlem genellikle klinik olarak şikayetlere yol açan ve boyutları 7-8 cm’yi bulan kistlere yönelik yapılır. Lokal anestezi altında ve ultrason eşliğinde yapılan bu işlem poliklinik ortamında kısa sürede yapılır ve sonrasında hastanede yatış gerektirmez.

Böbrek Kistlerinin Girişimsel Radyolojik Tedavisi