VARİS TEDAVİSİ

Varis TedavisiBacaklarda görülen varisler günümüzde en yaygın görülen damar problemlerinden birisidir. Varisler kalbe doğru kan taşıyan toplardamarlardaki genişlemelerdir. Çok ayakta kalmak, çok hareketsiz kalmak gibi durumlar varis oluşumunu hızlandırır. Yerçekimi nedeniyle toplardamarlardaki kanın kalbe doğru yukarı hareketini kolaylaştırmak için toplardamarlar içerisinde ufak kapakçıklar vardır. Bu kapakçıklar kanın ayağımıza doğru geri kaçışını engellerler. Bu kapakçıklarda hasar olması durumunda toplardamar içerisindeki kan yeterince kalbe taşınamaz ve buna bağlı olarak bu kapakçık hasarının altındaki damarlarda kan volümünde artış, genişlemeler ve varisler oluşur. Varisler gözle görülebilen milimetrik genişlemeler-örümce ağı varisleri (spider telenjiektazi) gibi minimal düzeyde olabileceği gibi ayak ve bacakta yaralara (venöz ülser) yol açacak kadar ileri düzeyde olabilir.

Varis tedavisi için ilk ve mutlaka yapılması gereken şey; bu konuda deneyimli bir radyolog tarafından yapılacak detaylı bir Renkli Doppler Ultrason incelemesi olacaktır. Bu inceleme ile detaylı bir toplardamar haritası çıkarılır. Genişlemiş damarlar belirlenir. İnceleme önce anatomik değerlendirme için yatarak yapılabilir. Ancak venöz kaçak adını verdiğimiz toplardamar yetmezliğinin değerlendirilmesi mutlaka ayakta yapılmalıdır. Çünkü yatarak yapılan incelemelerde damar yapıları yere paralel halde oldukları için yanlışlıkla toplardamar yetmezliği tanısının koyulmasına yol açabilir. Dolayısıyla doğru teknikle yapılmamış bir renkli doppler ultrason sonrasında yapılacak varis tedavisi de doğru olmayacaktır.

Varis Tedavisi 2Gözle görülen varisleri olan ancak ana toplardamarlarında yetmezliği olan bir hastada renkli doppler ultrason yapılmadan yapılacak köpük ya da lazer tedavisi ilk dönemde işe yarasa bile kısa sürede bu varislerin nüks ettiği görülecektir. O nedenle her türlü varis tedavisi öncesinde ayrıntılı bir renkli doppler incelemesi yapılması şarttır.

Varis tedavilerini temelde birkaç şekilde yaparız. Yüzeysel ana damarlara yaptığımız varis tedavi yöntemlerinden en sık lazer ablasyon, radyofrekans ablasyon ya da yapıştırıcı madde kullanırız.

Varis Tedavisi 3Yüzeysel ana toplardamarında yetmezlik ve buna bağlı genişleme olan hastanın bu damarına müdahale gerekir. Lazer ve radyofrenaks ablasyon işleminde benzer uygulama yapılır. Bu işlemlerde damarı kapatan enerjinin kaynakları farklıdır. Her iki yöntemde de lokal anestezi ile genellikle diz altı seviyeden yüzeysel ana damara girilir.

Buradan bir katater yerleştirilir. Bu kateter kasık bölgesine kadar ilerletilerek derin ana damarlara yakın bir seviyede bırakılır. Daha sonra damarın bütün seviyelerine etrafını dolduracak şekilde anestezik madde ve serum fizyolojik karışımı enjekte edilir.

Bu işlemin amacı ortaya çıkacak ciddi ısı enerjisinin çevre dokulara hasar vermemesini sağlamaktır. Daha sonra lazer ya da radyofrekans ile damar yavaş yavaş kapatılarak girişi yerine kadar ulaşılır. Yapıştırıcı maddeler ile tedavi de benzer şekilde yapılır.

Varis Tedavisi 4Ancak bu yöntemde damarın bütün seviyelerine yapılan anestezik madde ve serum fizyolojik karışımını uygulamak gerekmez. O nedenle yapıştırıcı madde işlemi diğer işlemlere oranla daha kısa sürede yapılabilir. Bütün bu tedavi yöntemleri sonrasında müdahale edilen bacak elastik bandaj ile sarılır.

Hasta biraz yürütülerek gözlemlenir ve sonrasında evine gönderilir. Hastanede yatış gerekmez.Hasta bir gün sonra kontrole çağırılır. Başka müdahale edilecek yer yoksa hastanın orta basınçlı kasığa kadar uzanan varis çorabı giymesi istenir. Bu çorabı hasta yaklaşık 1 ay boyunca kullanacaktır.

Varis Tedavisi 5

Yüzeysel ana damarlara yapılan bu tedaviler dışında gözle görülen milimetrik varisler ve örümcek ağı şeklindeki varislerin tedavisinde, ana damarlar tedavi edildikten sonra köpük skleroterapi ile bu varislerde tedavi edilir.

Bu işlemde bu yüzeysel varislere köpük haline getirilmiş sklerozan (yapıştıran) bir madde enjekte edilir. Yapıldığı andan itibaren bu varisler gözle görülür bir şekilde kaybolmaya başlar.

Bu alanlardaki renk değişiklikleri birkaç ayda düzelir. Köpük skleroterapi işlemi mutlaka yüzeysel ana damar problemleri çözüldükten sonra yapılmalıdır.Varis Tedavisi 6