PERKÜTAN NEFROSTOMİ

Böbreklerin içerisindeki idrar kanalları idrar yollarındaki taşlar, idrar yollarındaki darlıklar, mesane tümörleri ya da prostat büyümesi gibi nedenlerden genişleyebilirler. Eğer bu kanallarda genişleme olursa böbreğin işlev yapan dış kesimi, içerdeki basınç artışı nedeniyle baskı altında kalacaktır.

Bu sürenin uzaması ile de böbrekte kalıcı hasarlar ve böbrek yetmezlikleri gelişebilecektir. Bu durumlarda böbrek içerisindeki genişlemiş idrar kanallarında lokal anestezi uygulanarak ultrason eşliğinde bir katater yerleştirilir. Bu katater aracılığı ile aşağıya mesaneye doğru akamayan idrar dışarıya bir yol oluşturularak akması sağlanır. Altta yatan sorun çözüldükten hemen sonra bu katater çıkarılır.

Böbrek içersine Katater Yerleştirilmesi 2Böbrek içersine Katater Yerleştirilmesi 1