PANORAMİK RÖNTGEN

Panoramik röntgen cihazları X ışını kullanan ve bu nedenle iyonizan radyasyon oluşturan cihazlardır. Bu cihazlar dijital sistemler içermekte olup cihaz tarafından oluşturulan görüntüler aynı anda hastanın diş hekimine gönderilebilir. Panoramik röntgen genellikle diş hekimlerinin, tedavi öncesi planlamaların yapılabilmesi için görmek istedikleri, diş yapıları, çene kemiği ve kemik içerisindeki sinir kanallarını gösteren bir incelemedir.

Bu inceleme sonucuna göre diş hekimi yapacağı tedaviyi belirler ve eğer diş implantı yapılacaksa uygun kemik kalınlığı ve lokalizasyonuna karar verir. Bu cihazların oluşturduğu radyasyon, diğer röntgen cihazları ve bilgisayarlı tomografi cihazlarının oluşturduğu radyasyondan çok daha azdır. Bu cihazlar ile diş hastalıkları dışında, çene eklemini değerlendirdiğimiz temporomandibuler eklem grafisi ve sinüs grafileri de çekilebilmektedir.

Panoramik RöntgenPanoramik Röntgen 2