PEDİATRİK BOYUN ULTRASONU

Pediatrik Boyun UltrasonuYeni doğan bebeklerde doğum şekli eğer normal yoldan ancak zorlu bir şekilde olmuşsa, zorlanmaya bağlı olarak bebeğin boynunda kas zedelenmeleri oluşmuş olabilir. Genellikle ilk aylarda bebeğin boynunun bir tarafa eğik durması ya da o tarafa kafasını çok çevirmemesi gibi bulgulara yol açabilir. Bu durumu tortikollis olarak adlandırırız. Boynun iki yanında kafamızı sağa ya da sola çevirmemizi sağlayan kas gruplarımız vardır. Zorlu doğumlarda bu kaslar içerisinde kanamalar ya da yırtıklar oluşabilir. Bu kanama veya yırtıkları değerlendirmek için mutlaka ultrason incelemesi yapılmalıdır. Ultrason incelemesi ile saptanan bu kas hasarlarının ileride hareket problemlerine yol açmaması için tedavisi gerekir. Medikal tedavi ve fizik tedavi yöntemleriyle kastaki hasar giderilir.

Çocukluk çağlarında boyunda en fazla saptanan şikayetler şişliklerdir. Sıklıkla bu şişlikler enfeksiyona bağlı büyüyen lenf bezleri ile oluşur. Büyümüş lenf nodlarının enefeksiyona bağlı gelişmiş iyi huylu lenf nodları mı ya da hematolojik-onkolojik hastalıklara bağlı gelişmiş kötü huylu lenf nodları mı olduğunu büyük oranla ultrason ile saptayabiliriz. Genellikle hareketli ve ağrılı lenf nodları enfeksiyonu düşündürmekle birlikte ayırıcı tanının tam olarak yapılabilmesi ve boyut ölçülmesi için ultrason yapılmalıdır.

Çocuklarda boyundaki şişliklerin bir diğer sebebi de doğumsal kistik yapılardır. Bu yapılar anne karnında embriyolojik gelişim sırasındaki aksaklıklardan oluşur. En sık gördüğümüz brankial kleft kistleri ve tiroglossal duktus kistleridir. Büyük kistik yapılara yol açabileceği için cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir. Brankial kleft kistleri ve tiroglossal duktus kistleri ultrason ile kolaylıkla saptanabilir.

Pediatrik Boyun Ultrasonu 3Pediatrik Boyun Ultrasonu 2