LENF NODU BİYOPSİSİ

Lenf Nodu İnce İğne Aspirasyon BiyopsisiVücudumuzda birçok lokalizasyonda anatomik olarak var olan lenf nodları başta enfeksiyonlar ve tümörlerin lenf nodu tutulumu gibi nedenler ile büyüyebilirler. Büyümüş ve ultrason özellikleri enfeksiyonu düşündürmeyen lenf nodları içerisinde olası tümöral hücre olup olmadığını değerlendirmek için bu lenf nodlarından biyopsi yapmak gerekebilir.

Steril koşullar sağlanarak, ultrason eşliğinde büyümüş lenf nodu içerisine girilip oradan vakum etkisi ile hücre örnekleri alınmaya çalışılır. Alınan örnekler patoloji labaratuvarına gönderilip patolojik tanı alınır. İşlem sonrasında hasta günlük işlerine devam edebilir, yatış gerekmez.